خبرنما – مدیریت وبرنامه ریزی- تمدید مهلت ثبت نامه امریه
اطلاعیه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کهگیلویه وبویراحمد؛ تمدید مهلت فراخوان جذب نیروی امریه 09 مرداد 1399

اطلاعیه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کهگیلویه وبویراحمد؛ تمدید مهلت فراخوان جذب نیروی امریه

تمدید مهلت فراخوان جذب نیروی امریه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مهلت فراخوان جذب نیروی امریه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ تمدید گردیده است.     به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ مهلت فراخوان جذب نیروی امریه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان […]