خبرنما- شهرداری یاسوج- رونمایی المان
همت شهرداری یاسوج در برگزاری مراسم رونمایی از ۱۳ المان شهری یاسوج در پارک ولایت ۰۸ مرداد ۱۳۹۹

همت شهرداری یاسوج در برگزاری مراسم رونمایی از ۱۳ المان شهری یاسوج در پارک ولایت

برگزاری مراسم رونمایی از ۱۳ المان شهری یاسوج در پارک ولایت شهردار مقدم:در دو سال اخیر چهل نماد شهری ایجاد شده است ۸میلیارد بدهی دوره های قبل را پرداخت کردیم ، وی در ادامه از شهردار و اعضای شورای شهر درخواست کرد که برای پرداخت حقوق و مزایای کارگران و پرسنل به این سازمان کمک […]