خبرنما- شرکت گاز – شفافیت مالی- سلامت اداری
مدیر بهره‌برداری شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد/ از رتبه برتر سلامت اداری شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد تا شفافیت مالی ۲۸ تیر ۱۳۹۹

مدیر بهره‌برداری شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد/ از رتبه برتر سلامت اداری شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد تا شفافیت مالی

روح الهی مدیر بهره‌برداری شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد گفت از رتبه برتر سلامت اداری شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد تا شفافیت مالی روح الهی مدیر بهره‌برداری شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد به رفتارهای گذشتگان هم گریزی زد و گفت: در دوره‌های گذشته شفاف سازی، شامل حقوق شهروندی و رعایت مواد منشور اخلاقی […]