خبرنما- سازمان مدیریت و برنامه ریزی- اسناد خزانه
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی / ۲۵ مرداد آخرین مهلت جذب اسناد خزانه اسلامی از سوی دستگاههای اجرای استان ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی / ۲۵ مرداد آخرین مهلت جذب اسناد خزانه اسلامی از سوی دستگاههای اجرای استان

۲۵ مرداد آخرین مهلت جذب اسناد خزانه اسلامی از سوی دستگاههای اجرای استان به گزارش خبرنما به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، علی سلحشوری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: آخرین مهلت برای جذب اعتبارات اسناد خزانه اسلامی مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در این […]