خبرنما- تیپ ۴۸فتح
تقدیر و تشکر مدیر کل سازمان تبلیغات کهگیلویه وبویراحمد از خدمات تیپ۴۸ فتح / استفاده از ظرفیت ائمه جماعات و وعاظ دینی برای معرفی خدمات تیپ ۴۸  فتح 09 مرداد 1399

تقدیر و تشکر مدیر کل سازمان تبلیغات کهگیلویه وبویراحمد از خدمات تیپ۴۸ فتح / استفاده از ظرفیت ائمه جماعات و وعاظ دینی برای معرفی خدمات تیپ ۴۸ فتح

استفاده از ظرفیت ائمه جماعات و وعاظ دینی برای معرفی خدمات تیپ ۴۸ فتح مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد از خدمات تیپ ۴۸ فتح در عرصه های مختلف تقدیر کرد و گفت: ما از ظرفیت ائمه جماعت و وعاظ دینی در جهت معرفی این یگان موفق، اقدام خواهیم کرد. مدیرکل سازمان تبلیغات […]