حمید بقایی
محمود جان کجایی؟ دقیقا کجایی؟ 21 فروردین 1398
در پی حضور کم رنگ احمدی نژاد در سال ۹۸

محمود جان کجایی؟ دقیقا کجایی؟

به هر حال حضور احمدی نژاد در سال ۹۸ بسیار کمرنگ‌تر از آنچه پیشتر بوده، است. آن هم علیرغم وقوع اتفاقاتی که اتقافا او به خوبی می‌داند چطور باید از آن‌ها بهره برداری کند. خبر‌هایی در مورد بازداشت او به دلیل عدم حضورش طی روز‌های اخیر در چند رسانه عربی، برخی کانال‌های فضای مجازی و […]