حمید ابوطالبی
آخرین وضعیت مذاکرات مستقیم ایران با آمریکا 17 مهر 1401

آخرین وضعیت مذاکرات مستقیم ایران با آمریکا

حمید ابوطالبی مشاور رئیس جمهور سابق در گفتگویی با خبرنما اشاره به اینکه در سیاست خارجی دچار سردرگمی استراتژیک شده‌ایم گفت: یک بار باید بنشینیم و مشکلات خود را با آمریکا حل‌ کنیم. ابوالفضل خدایی: در مصاحبه کوتاهی که با دکتر حمید ابوطالبی مشاور رئیس جمهور سابق انجام داده ایم این سوال را مطرح کرده ایم […]