حاج قاسم
آن بزرگ مرد پیامش اتحاد و صلح بود/ بقلم پویا وکیلی 19 مرداد 1401

آن بزرگ مرد پیامش اتحاد و صلح بود/ بقلم پویا وکیلی

مدیر مسئول روزنامه اتحاد ملت طی یادداشتی در مورد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اینگونه نوشت: انسانها می آیند و می روند و البته گروهی آمدن و رفتنشان در دو تاریخ تولد و مرگ خلاصه می شود ولی گروهی دیگر هر چه از رفتنشان میگذرد باز همچنان حضورشان پررنگ تر خواهد بود. آسمان ایران رفتن […]

حاج قاسم پیام آور صلح و اتحاد\بقلم پویا وکیلی 25 دی 1400

حاج قاسم پیام آور صلح و اتحاد\بقلم پویا وکیلی

    انسانها می آیند و می روند و البته گروهی آمدن و رفتنشان در دو تاریخ تولد و مرگ خلاصه می شود ولی گروهی دیگر هر چه از رفتنشان میگذرد باز همچنان حضورشان پررنگ تر خواهد بود. آسمان ایران رفتن چنین انسانهایی را بسیار به خود دیده است. هر کسی هنگام تولد با رسالتی […]