جذب
قدرت جذب 02 مهر 1401

قدرت جذب

با این جملات تاکیدی زودتر به اهدافتون برسید.

از فیزیک نیوتن تا فیزیک کوانتوم (قسمت دوم)به قلم پویا وکیلی 15 آبان 1400
از فیزیک نیوتن تا فیزیک کوانتوم

از فیزیک نیوتن تا فیزیک کوانتوم (قسمت دوم)به قلم پویا وکیلی

از جدایی تا اتحاد   مدتی است که موضوعاتی از قبیل فیزیک کوانتوم در رسانه های مجازی بیش از پیش به چشم می خورد. اینکه همه چیز انرژی است و همانند تار عنکبوتی در هم تنیده، از خصوصیات بارز فیزیک کوانتوم است. کوانتوم امروز از ذهن و آگاهی بیش از هر چیز دیگر بحث به […]