تفاهم نامه
امضا تفاهم نامه فی مابین شرکت گاز استان بوشهر و بنیاد نخبگان استان بوشهر ۲۴ آذر ۱۳۹۹

امضا تفاهم نامه فی مابین شرکت گاز استان بوشهر و بنیاد نخبگان استان بوشهر

  مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر گفت: در راستای اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان با حضور جناب آقای دکتر اخلاقی رییس بنیاد نخبگان استان بوشهردر شرکت گاز استان، تفاهم نامه همکاری آموزشی، علمی، تحقیقاتی و فناوری مشترک میان شرکت گاز استان و بنیاد نخبگان استان بوشهر به امضا رسید. به گزارش  […]