برده ذهن
ذهن موهبتی مقدس یا اسبی چموش/ پویا وکیلی 13 اردیبهشت 1402

ذهن موهبتی مقدس یا اسبی چموش/ پویا وکیلی

در نوشتار قبلی از چگونگی مهندسی ذهن بطور خلاصه مطالبی را بیان کردیم. البته سخن از دنیای ذهن و قدرت ذهن گفتن بگونه ای که بخواهیم از جایگاه ذهن خود ذهن را شرح دهیم و درک کاملی از آن داشته باشیم بی شک به خطا رفته ایم. به گمان نگارنده زمانی می توان از ذهن […]

قدرت شگفت انگیز ذهن/فیلم 17 بهمن 1400

قدرت شگفت انگیز ذهن/فیلم

<div id="14919003076"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/nbTx0?data[rnddiv]=14919003076&data[responsive]=yes"></script></div>