ایمان چارکی
ایمان چارکی به عنوان مشاور مالی ٬ اداری و برنامه ریزی شهرداری بوشهر شد ۱۵ تیر ۱۳۹۹
انتصاب در شهرداری بندر بوشهر

ایمان چارکی به عنوان مشاور مالی ٬ اداری و برنامه ریزی شهرداری بوشهر شد

به گزارش خبرنما به نقل از واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر طی حکمی از طرف مهندس فردین خورشید یان سرپرست شهرداری بندر بوشهر ایمان چارکی به عنوان مشاور مالی ٬ اداری و برنامه ریزی شهرداری منصوب گردید. سرپرستی روزنامه کثیرالانتشار اتحاد ملت و سایت خبری خبرنما این […]