ایستگاه دروازه دولت
حل نقص فنی قطار در ایستگاه مترو دروازه دولت ۲۲ مرداد ۱۳۹۷

حل نقص فنی قطار در ایستگاه مترو دروازه دولت

محمدیان در اظهار کرد وگو با ایسنا، درباره اختلال در خط مترو با بیان اینکه در ایستگاه دروازه دولت یکی از قطارها دچار اختلال می شود، اظهار کرد: ارزیابی ها نمایش داد که در قطار بسته نمی گردید که با کوشش کارکنان مترو و تکنسین ها این مشکل مرتفع گردید. وی با بیان اینکه ایستگاه […]