ایرانی
تدوین دستورالعملی ویژه برای آموزش در مدارس متناسب با گویش‌های ایرانی! 06 اسفند 1397

تدوین دستورالعملی ویژه برای آموزش در مدارس متناسب با گویش‌های ایرانی!

در حالی که مغفول ماندن آموزش به زبان مادری، همواره مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان آموزشی در کشورمان قرار دارد، وزیر آموزش و پرورش، از تدوین دستورالعملی ویژه خبر می‌دهد که به جهاتی به شدت نگران کننده است.