ابتکار
رحمانیان نامزد نهایی تشکل‌های صنفی مطبوعات و رسانه‌ها ۱۳ آبان ۱۳۹۹
جهت نمایندگی مدیران مسؤول در هیأت نظارت بر مطبوعات

رحمانیان نامزد نهایی تشکل‌های صنفی مطبوعات و رسانه‌ها

به گزارش خبرنما,نشست کارگروه حکمیت نمایندگان تشکل‌های صنفی مطبوعات و رسانه‌ها برای انتخاب کاندیدای اصلح جهت نمایندگی مدیران مسؤول در هیأت نظارت بر مطبوعات ، در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۹ برگزار و تصمیمات زیر اتخاذ شد: توضیح اینکه با توجه به در اقلیت بودن نماینده مدیران مسؤول در بین هفت عضو هیأت مذکور؛ لازمه تأثیرگذاری […]