آلومینیوم
توسعه زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی لامرد 23 شهریور 1401

توسعه زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی لامرد

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد، میزان سرمایه‌گذاری در دست اقدام جهت توسعه زیرساخت‌های این منطقه ویژه اقتصادی را 50 هزار میلیارد ریال اعلام کرد.