..،  .. وی علاوه بر این گفت: در حوزه غذا بر طبق مصوبه هیات دولت به حدود ۲۵ قلم کالا در حوزه غذایی، ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می گیرد تا غذای مورد احتیاج کشور از این طریق تامین می گردد. اصغری با بیان اینکه البته ما مسوول تامین غذا نیستیم، لکن منحصرا مسوولیت تایید کیفیت […]

..،  .. وی علاوه بر این گفت: در حوزه غذا بر طبق مصوبه هیات دولت به حدود ۲۵ قلم کالا در حوزه غذایی، ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می گیرد تا غذای مورد احتیاج کشور از این طریق تامین می گردد.

اصغری با بیان اینکه البته ما مسوول تامین غذا نیستیم، لکن منحصرا مسوولیت تایید کیفیت فرآورده های غذایی را برعهده داریم، اضافه کرد: به عنوان مثال روغن یا برنجی که قصد دارد وارد کشور گردد، باید برای تایید تندرستی و ورودش به کشور از سازمان غذا و دوا مجوز دریافت کند.

این یک فرایند هست و همیشه هر فرآورده ای که قصد دارد وارد کشور گردد، ابتدا از نظر تندرستی مورد تست قرار گرفته و در صورت تایید سلامتش از سوی سازمان غذا و دوا، مجوز ورود به کشور خواهد گرفت. رییس سازمان غذا و دوا تاکید کرد: بر این اساس اگر فرآورده ای از نظر سازمان غذا و دوا مشکل داشته باشد، اذن ورود به کشور نخواهد گرفت.

انتهای پیام