ایران در این مدت از ۱۴ کشور دنیا کنجد به ایران وارد کرده که در میان صادرکنندگان این محصول به ایران، کشور پاکستان با صادرات ۱۰ هزار و ۷۵۱ تن به اعتبار ۱۵ میلیون و ۳۷۳ هزار دلار، بیشترین میزان صادرات کنجد به ایران را به خود اختصاص داده هست. البته هند نیز قسمت مهمی […]

ایران در این مدت از ۱۴ کشور دنیا کنجد به ایران وارد کرده که در میان صادرکنندگان این محصول به ایران، کشور پاکستان با صادرات ۱۰ هزار و ۷۵۱ تن به اعتبار ۱۵ میلیون و ۳۷۳ هزار دلار، بیشترین میزان صادرات کنجد به ایران را به خود اختصاص داده هست.

البته هند نیز قسمت مهمی از صادرات کنجد به ایران دارد، به طوریکه در همین مدت هند نیز ۳۶۱۹ تن کنجد به اعتبار پنج میلیون و ۶۳۲ هزار دلار به ایران صادر نموده هست.

بدین ترتیب آمار واردات کنجد تا انتهاء تیرماه سال جاری نشان می دهد که در این مدت بیشتر از ۱۳ هزار تن دانه کنجد از هند و پاکستان به اعتبار ۲۰ میلیون دلار به ایران وارد گردیده هست.

با این آمار، بیشتر از ۶۸ درصد کنجد وارداتی ایران از هند و پاکستان به ایران وارد گردیده هست.

انتهای پیام