رحمت اله پورموسی ـ در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: قانون کار بعد از قانون بنیادی کشور قانون مادر هست، ولی متاسفانه در حد قانون باقی مانده و به معنای حقیقی اجرا نشده هست. وی دنبال کرد: ماده ۴۱ قانون کار صریحا اعلام نموده که دستمزد باید به میزان تورم بانک مرکزی و […]

رحمت اله پورموسی ـ در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: قانون کار بعد از قانون بنیادی کشور قانون مادر هست، ولی متاسفانه در حد قانون باقی مانده و به معنای حقیقی اجرا نشده هست.

وی دنبال کرد: ماده ۴۱ قانون کار صریحا اعلام نموده که دستمزد باید به میزان تورم بانک مرکزی و با درنظر گرفتن شرایط معیشت خانوار تعیین گردد. با شرایط امروز اقتصاد که هزینه ها سه برابر شده و قدرت خرید به یک چهارم تقلیل یافته، طبیعی هست که یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق کارگری دیگر کفاف زندگی را نمی دهد.

این فعال حوزه کار اضافه کرد: ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده مستمری بازنشستگان را با توجه به بالا رفتن هزینه های معیشت، افزایش دهد و بنابراین افزایش حقوق مستمری بگیران توان دارد اتفاق افتد.

وی با بیان این که ۹۵ درصد کارگران قراردادی هستند، اضافه کرد: در حال حاضر بالای سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بازنشسته تامین اجتماعی داریم که ۶۰ درصد آنان دست کم دریافت کنند و تنها با دست کم های قانون کار زندگی می کنند.

به گفته پورموسی، با توجه به بالا رفتن رقم خط فقر، دستمزد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی بیشتر از ۴۰۰ هزار تومان اعتبار ندارد و دولت باید هرچه فوری تر برای ترمیم پاداش و افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری و بازنشسته راه حلی بیاندیشد.

به گزاش ایسنا، قبل تر جمشید انصاری، معاون ریاست جمهوری و ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور از موافقت ریاست جمهوری با ترمیم حقوق کارمندان خبر داده و بیان کرد: ترمیم حقوق کارکنان دولت وظیفه دولت هست و ما هم پیشنهادهای خود را ارایه کرده ایم. ارزیابی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت ریاست جمهوری در دستور کار دولت قرار دارد.

انتهای پیام