به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، بحث یارانه های مخفی و اعداد سنگین آن را چندی جلو بود که سازمان برنامه و بودجه به صورت جدی تری رسانه ای نمود و اعلام گردید که در پی انجام اصلاحاتی دراین ارتباط هست. یکی از بخش هایی که هر ساله یارانه قابل ملاحظه ای را در […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، بحث یارانه های مخفی و اعداد سنگین آن را چندی جلو بود که سازمان برنامه و بودجه به صورت جدی تری رسانه ای نمود و اعلام گردید که در پی انجام اصلاحاتی دراین ارتباط هست.

یکی از بخش هایی که هر ساله یارانه قابل ملاحظه ای را در خود هضم می کند، حامل های انرژی هست که قراربود بر طبق قانون هدفمندی یارانه ها که از سال ۱۳۸۹ اجرایی گردید، دولت به صورت تدریجی نرخ حامل ها را تغییر دهد تا به نرخ منطقه نزدیک گردد که بنابراین آن تا حد بسیاری مانع از پرداخت یارانه و البته قاچاق سوخت گردد ولی عملا این اتفاق نیفتاد؛ به به صورتی که طی دو فاز تغییر نرخ انجام گردید که آخرین بار به سال ۱۳۹۳  وافزایش نرخ بنزین به ۱۰۰۰ تومان برمی گردد.

دولت در سال گذشته در تبصره(۱۸) لایحه بودجه مراجع حدود ۱۷ هزار میلیارد تومانی افزایش نرخ حامل های انرژی را خارج از تبصره هدفمندی حدس کرد، اما به عللی من جمله آثار تورمی، سر انجام با مخالفت مجلس رو به رو گردید و برای سال جاری هم تغییر در این ارتباط اعمال نکرد.

علی رغم بحث ها و انتقاداتی که درباره یارانه های مخفی و نرخ حامل های انرژی وجود دارد، بازهم در لایحه بودجه سال آینده بندی در این ارتباط وجود نداشت و دولت تاکید دارد که برای هر تغییر قیمتی ملاحظات خاص آن من جمله تورم متاثر از اصلاح نرخ باید مدنظر داشته گردد.

  اما این به معنای عدم ورود دولت و مجلس به اصلاحات ساختاری در حوزه حامل ها نیست و  ظاهرا در حال تدوین بسته ای در این ارتباط می باشند.

** جزئیات ۹۰۰ هزار میلیارد یارانه مخفی

در همین ارتباط مژگان خانلو – سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه – در اظهار کرد وگو با ایسنا درباره وضع یارانه های مخفی و راهکار دولت برای اصلاح آن توضیح داد: ارزیابی های سازمان برنامه و بودجه نمایش داد که در سال حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه در بخش بودجه ای، فرابودجه ای و یارانه مخفی وجود دارد؛ از این رقم  حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص دارد که از آن ۲۱۵ هزارمیلیارد تومان آن مربوط به بنزین هست.

به گفته وی، از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهانی که در سال پرداخت می گردد حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان  نیز به یارانه بودجه ای و فرابودجه ای تعلق دارد.

خانلو با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۸ هیچ افزایش قیمتی برای حامل های انرژی در نظر نگرفته و اعمال نکرده هست، اظهار کرد: قرار گردید دولت بسته اصلاح نرخ حامل های انرژی را در قالب بسته اصلاحات ساختاری  سازمان برنامه  و بودجه تهیه کند و از طرف دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس بسته ای به صورت مجزا  را ارزیابی و تدوین کند که در هر دو مورد در حال انجام هست.

سخنگوی سازمان برنامه بودجه اظهار کرد: اگر در فاصله ای که لایحه بودجه ارزیابی و تصویب می گردد، بسته های اصلاحات ساختاری حامل های انرژی به جمع بندی دست یافته باشد در قالب قانون اعمال می گردد و اگر این چنین نشود به عنوان قانون به صورت مجزا به مجلس رفته مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

وی این را هم اظهار کرد که بسته مد نظر، ابعاد متفاوت ساختاری حامل های انرژی از سوخت کارت سوخت سهمیه بندی یا آزادسازی و البته بازتوزیع مراجع را در نظر خواهد گرفت، اما جمع بندی که باید بین سازمان وکمیسیون اقتصادی مجلس باشد هنوز اتفاق نیفتاده هست.

انتهای پیام

خبرنگار: زهرا شکری
دبیر خبر: مریم طاووسی