بختیار رازانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کل مساحت شهرک‌های صنعتی استان ۱۵۰۰ هکتار است. وی تصریح کرد: سال گذشته و جاری بالغ بر ۲۵۰ هکتار به مساحت شهرک‌های صنعتی استان اضافه شده و تملک شده است. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان خاطرنشان کرد: این میزان شامل شهرک نورآباد، ناحیه صنعتی رومشکان، ناحیه صنعتی […]

بختیار رازانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کل مساحت شهرک‌های صنعتی استان ۱۵۰۰ هکتار است.

وی تصریح کرد: سال گذشته و جاری بالغ بر ۲۵۰ هکتار به مساحت شهرک‌های صنعتی استان اضافه شده و تملک شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان خاطرنشان کرد: این میزان شامل شهرک نورآباد، ناحیه صنعتی رومشکان، ناحیه صنعتی چمن سلطان و ناحیه صنعتی بیرانشهر بوده است.

رازانی اضافه کرد: قطعاً در آینده با راه‌اندازی این چند شهرک شاهد رونق بیشتر تولید و اشتغال در منطقه ذکر شده خواهیم بود.

انتهای پیام