به گزارش خبرنما به نقل از خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی لرستان میزان بارش‌های ۶۰ ساعت گذشته تا ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه یکشنبه در نقاط مختلف این استان را اعلام کرد. براین اساس، میزان بارش‌ها در خرم آباد ۹.۶ میلی متر، در بروجرد ۷.۲ میلی متر، در الیگودرز ۹.۸ میلی متر، در کوهدشت ۳۵.۶ میلی متر، […]

به گزارش خبرنما به نقل از خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی لرستان میزان بارش‌های ۶۰ ساعت گذشته تا ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه یکشنبه در نقاط مختلف این استان را اعلام کرد.

براین اساس، میزان بارش‌ها در خرم آباد ۹.۶ میلی متر، در بروجرد ۷.۲ میلی متر، در الیگودرز ۹.۸ میلی متر، در کوهدشت ۳۵.۶ میلی متر، در پلدختر ۳۰.۴ میلی متر، در دورود ۱۵.۴ میلی متر، در الشتر ۱۰.۳ میلی متر، در نورآباد ۲۵.۶ میلی متر و در رومشکان ۵۵.۳ میلی متر گزارش شده است.

همچنین در ازنا ۹.۳ میلی متر باران، در سراب دوره ۱۹.۷ میلی متر، در ایمان آباد ۱۷ میلی متر، در سیلاخور ۱۱.۷ میلی متر، در سپیددشت ۲۵.۸ میلی متر، در ریمله ۷.۵ میلی متر و در شول آباد ۲۴.۶ باران باریده است.

متوسط بارش‌ها در استان طی این مدت، ۱۹.۷ میلی متر اعلام شده است.