عبدالحمید حمزه‌پور در بررسی روند اجرای طرح فاضلاب گناوه با بیان اینکه ۳ طرح فاضلاب در سه شهر بندری بوشهر، گناوه و دیلم فعال است اظهار داشت: امسال برای تکمیل این پروژه‌ها و بهره‌مندی همه ساکنان این شهرها از پروژه فاضلاب طرح‌های مهمی در ارتقاء ظرفیت اجرا شده است. وی، با اشاره به اینکه پروژه […]

عبدالحمید حمزه‌پور در بررسی روند اجرای طرح فاضلاب گناوه با بیان اینکه ۳ طرح فاضلاب در سه شهر بندری بوشهر، گناوه و دیلم فعال است اظهار داشت: امسال برای تکمیل این پروژه‌ها و بهره‌مندی همه ساکنان این شهرها از پروژه فاضلاب طرح‌های مهمی در ارتقاء ظرفیت اجرا شده است.

وی، با اشاره به اینکه پروژه فاضلاب گناوه در سال ۶۹ برای جمعیت ۶۵ هزار نفری طراحی و در سال ۷۷ عملیات اجرایی آن آغاز شد تصریح کرد: تاکنون ۱۶۰ کیلومتر شبکه جمع آوری و خط انتقال و ۴ ایستگاه پمپاژ وارد مدار بهره‌برداری شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر راه‌اندازی مدول تصفیه‌خانه فاضلاب گناوه را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: از ۳ مدول تصفیه‌خانه یک مدول به صورت کامل به همراه یک لاگون ذخیره اجرا شده است.

حمزه‌پور،با بیان اینکه تاکنون ۶۱۸.۵ میلیارد ریال در اجرای فاضلاب گناوه سرمایه‌گذاری شده است خاطر نشان کرد: با تخصیص ۱۷۱.۹ میلیارد ریال اعتبار در سال جاری تاکنون ۶۱۸.۵ میلیارد ریال اعتبار صرف طرح فاضلاب گناوه شده است.

وی اظهار داشت : با تخصیص مبلغ مذکور عملیات اجرایی مشتمل بر احداث یک ایستگاه پمپاژ فاضلاب در شهر گناوه که برای اجرای این ایستگاه پمپاژ ۵۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه خواهد شد.

همچنین اجرای پروژه کانال پساب تصفیه‌خانه فاضلاب گناوه با اعتبار ۱۱۰ میلیارد ریال خبر داد و تصریح کرد: این پروژه برای انتقال پساب فاضلاب و جلوگیری از آلودگی محیطی اجراء می گردد.

عملیات اجرایی پروژه خط انتقال فاضلاب در منطقه ساحلی گناوه نیز با اعتبار ۲۶۰ میلیارد ریال از محل این تخصیص انجام می گردد .