فارس به نقل از سرپرست سازمان توسعه تجارت درج کرد: از هیات دولت خواستاریم تا هر چه سریعتر وضع خودروهای در گمرک مانده را تعیین تکلیف کند. سرپرست سازمان توسعه تجارت علاوه بر این در مورد تعداد خودروهای مانده در گمرکات و نحوه ترخیص آن گفت: حدود ۱۶ هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور مانده […]

فارس به نقل از سرپرست سازمان توسعه تجارت درج کرد: از هیات دولت خواستاریم تا هر چه سریعتر وضع خودروهای در گمرک مانده را تعیین تکلیف کند.

سرپرست سازمان توسعه تجارت علاوه بر این در مورد تعداد خودروهای مانده در گمرکات و نحوه ترخیص آن گفت: حدود ۱۶ هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور مانده که هنوز تعیین تکلیف نشده هست.

مودودی با بیان اینکه عده ای از خودروهای در گمرک مانده بخشی از خودروهایی هست که در مورد واردات آن تخلف صورت گرفته، بیان داشت: حدود ۱۱ هزار دستگاه از ۱۶ هزار دستگاه خودرویی که در گمرکات مانده، ثبت توصیه قانونی شده، ولی پس از ممنوع شدن واردات خودرو در گمرک متوقف شده‌ هست.

وی اضافه کرد: تصمیم‌گیری در مورد ترخیص این خودروها در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران نیست.

مودودی گفت: از آنجا که شرکت‌های وارد کننده خودرو که خودروهای آنان در گمرک مانده هست، نسبت به مردم پایبندی دارند، در نتیجه از هیات دولت خواستاریم تا هر چه سریع‌تر برای تعیین تکلیف این خودرو تصمیم‌گیری گردد.

سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: علاوه بر این از آنجا که این خودروها قسمتی از مراجع کشور هست که در گمرکات مانده، نباید اذن داده گردد که این مراجع عارضه ببیند.