دکتر حمیدرضا نظیفی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص تعیین هویت زندانیان استان اظهار کرد: برای اینکه از روی نمونه‌های بیولوژیکی هویت فردی را مشخص کنیم نیاز است فرمول ژنتیک او را داشته باشیم. وی اضافه کرد: بر این اساس فرمول ژنتیکی یک سری زندانیان و محکومین سابقه‌دار را انجام که نام فرد در بانک […]

دکتر حمیدرضا نظیفی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص تعیین هویت زندانیان استان اظهار کرد: برای اینکه از روی نمونه‌های بیولوژیکی هویت فردی را مشخص کنیم نیاز است فرمول ژنتیک او را داشته باشیم.

وی اضافه کرد: بر این اساس فرمول ژنتیکی یک سری زندانیان و محکومین سابقه‌دار را انجام که نام فرد در بانک هویت ژنتیک پزشکی قانونی ثبت می‌شود.

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان بیان کرد: در صورت رخ دادن یک حادثه و جنایت، نمونه‌های ثبت شده با نمونه‌های بیولوژیکی در بانک اطلاعاتی مقایسه می‌شود.

نظیفی گفت: کسانی که جنایت‌های مهمی انجام داده و سابقه‌دار باشند اگراحیاناً در جایی جنایتی انجام دهند و فرد جانی متواری شود از روی نمونه‌های بیولوژیکی که از روی صحنه جنایت احصاء شده فرد را شناسایی می‌کنیم.

وی بیان کرد: در حال حاضر از زندانیان سابقه‌دار و زندانیان مهم مثل قتل و… نمونه‌های ژنتیکی را تهیه می‌کنیم.

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان اضافه کرد: کیت‌هایی که برای نمونه‌های ژنتیکی تهیه می‌کنیم خیلی گران بوده و برای هر نمونه اعتبار چشمگیری نیاز است.

نظیفی گفت: برای سومین سال متوالی است که در لرستان زندانیان را تعیین هویت می‌کنیم و به تدریج با وجود داشتن اعتبار این مهم را برای همه زندانیان انجام خواهیم داد.

وی یادآور شد: سال ۹۶، ۶۰۰ نفر، سال ۹۷، ۱۵۰۰ نفر و امسال نیز تعهدات ما ۱۲۰۰ نفر است تا تعین هویت ژنتیک شوند و البته هر ساله بیش از تعهدمان این مهم را انجام می‌دهیم.

انتهای پیام