به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، آبخیزداری علم مدیریت مراجع آب، خاک و پوشش گیاهی یک آبخیز هست به به صورتی که بهره برداری مدام از این مراجع برآورده گردد. حوضه آبخیز نیز عبارت هست از محدوده ای که آب متاثر از باران و ذوب برف ها به یک آبراهه رودخانه سرازیر می گردد. […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، آبخیزداری علم مدیریت مراجع آب، خاک و پوشش گیاهی یک آبخیز هست به به صورتی که بهره برداری مدام از این مراجع برآورده گردد. حوضه آبخیز نیز عبارت هست از محدوده ای که آب متاثر از باران و ذوب برف ها به یک آبراهه رودخانه سرازیر می گردد.

طبق گزارش سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، انواع کارهای آبخیزداری عبارت هستند از کارهای بیولوژیک، کارهای مکانیکی، اقدامات بیوسیستماتیک و کارهای مدیریتی. کارهای بیولوژیک شامل تقویت پوشش گیاهی از طریق نهال کاری، بذرکاری، کوپه کاری و… اقداماتی مثل تراس بندی، بانکت بندی همراه با تقویت پوشش گیاهی من جمله کارهای بیوسیستماتیک آبخیزداری هست و کارهای مدیریتی دربردارنده مراقبت و قرق، کشاورزی حفاظتی و .

علاوه بر این طبق اعلام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری حدود ۱۲۵ میلیون هکتار از حوضه های آبخیز در قلمرو فرسایش آبی و ۳۲ میلیون هکتار حوضه آبخیز بیابانی در قلمرو فرسایش بادی قرار دارد…  لازم به ذکر هست که ۴۵۰ شهر و ۸۶۵۰ روستا و آبادی در کشور در فراروی تهدید سیل قرار دارد و در ۲۰ سال موخر بیشتر از ۳۵۰۰ سیل در کشور به واقع شدن ملحق شده هست که متوسط خسارت هر سیل ۴۰۰ میلیارد ریال بود.

بر طبق بررسی های صورت گرفته از ۲۵ پروژه آبخیزداری و ۳۷ ایستگاه آبخوان داری ظرفیت آب ذخیره شده سالیانه به صورت متوسط ۵۳۰ مترمکعب در هکتار در آبخیزداری افزایش داشته هست. 

از دستاوردهای دیگر پروژه های آبخیزداری میتوان به افزایش نفوذ سالیانه به صورت متوسط ۱۰۰۰ متر مکعب آب در هکتار در آبخوان داری، کنترل فرسایش خاک سالیانه به صورت متوسط به میزان ۹ تن در هکتار و بهبود مجال های شغلی و معیشت آبخیزنشینان اشاره نمود. علاوه بر این طبق گزارش سازمان جنگل ها در سال ۹۷ با استفاده از ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبارات صندوق توسعه ملی، ۸ میلیون هکتار از حوضه های آبخیز با نگاهی جامع تحت پوشش عملیات آبخیزداری و آبخوان داری جای گرفت و علاوه بر کارهای مکانیکی و بیومکانیکی اقداماتی مثل احیای پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی، کنترل آفات جنگلی و مرتعی، تهیه نقشه های کاداستر، کنترل سیل و فرسایش، پیشگیری و مقابله با حریق با تاکید بر توانمندسازی و همکاری جوامع محلی در حوضه های آبخیز در دست اجراست.

انتهای پیام