کامران وکیل در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد مطالبات فعالین اقتصادی از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت (صمت) اظهار کرد: برای بهبود شرایط اقتصادی لازم هست آقای رحمانی سه اصل را سرلوحه کار خود قرار دهد. وی دنبال کرد: با اهمیت ترین اصل، سوژه ای هست که خود وی در سال ۱۳۹۰ […]

کامران وکیل در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد مطالبات فعالین اقتصادی از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت (صمت) اظهار کرد: برای بهبود شرایط اقتصادی لازم هست آقای رحمانی سه اصل را سرلوحه کار خود قرار دهد.

وی دنبال کرد: با اهمیت ترین اصل، سوژه ای هست که خود وی در سال ۱۳۹۰ در یکی از نشست ها کمیسیون صنعت های و معادن مجلس به آن اشاره نمود مبنی بر این که ” پارچه را باید ۱۰ بار اندازه گرفت و یک بار برید نه اینکه یک بار ببریم و بعد اندازه دریافت کنیم که ملزم به وصله کردن شویم “.

وی دنبال کرد: با اهمیت ترین اصل، سوژه ای هست که خود وی در سال ۱۳۹۰ در یکی از نشست ها کمیسیون صنعت های و معادن مجلس به آن اشاره نمود مبنی بر این که ” پارچه را باید ۱۰ بار اندازه گرفت و یک بار برید نه اینکه یک بار ببریم و بعد اندازه دریافت کنیم که ملزم به وصله کردن شویم “.

وکیل با بیان این که با اجرای همین اصل نیمی از مشکلات کشور حل می شود، اظهار کرد: این در حالی هست که در شش ماهه اول سال کنونی ۵۷ بخشنامه از سوی دولت صادر گردیده که هر کدام ناقض بخشنامه قبلی بوده، بنابراین برای فعالین اقتصادی مشکلات زیادی ایجاد شده هست.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی با اشاره به اهمیت اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مجمع فعالین اقتصادی، تصریح نمود: اصل دومی که باید از سوی وزارت صمت مورد توجه قرار بگیرد، تقویت رابطه این وزارتخانه با اتاق بازرگانی و فعالین اقتصادی هست.

وی علاوه بر این با بیان این که در همه دنیا افزایش مداخله دولت در اقتصاد، مشکلات را زیادتر می کند، از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت خواست تا از مداخله دولت در اقتصاد بکاهد.

انتهای پیام