خبر دیدار مقامهای دولت اندونزی با هیئت طالبان در حالی انتشار می یابد که این گروه در روزهای موخر حمله های شدیدی را انجام داده هست. نمایندگان طالبان کمتر از یک هفته قبل هم با مقامهای دولت ازبکستان ملاقاتی داشتند. هیات طالبان با مقامهای ازبکستان در تاشکند دیدار نمود. طالبان گفته هست که در ملاقات […]

خبر دیدار مقامهای دولت اندونزی با هیئت طالبان در حالی انتشار می یابد که این گروه در روزهای موخر حمله های شدیدی را انجام داده هست.

نمایندگان طالبان کمتر از یک هفته قبل هم با مقامهای دولت ازبکستان ملاقاتی داشتند. هیات طالبان با مقامهای ازبکستان در تاشکند دیدار نمود.

طالبان گفته هست که در ملاقات با مقامهای دولت اندونزی در مورد روند صلح و خارج شدن نیروهای بیگانه از افغانستان بحث شده هست.

به گفته نماینده طالبان مذاکره با مقامهای اندونزی در تاریخ ١٢ تا ١۵ اوت انجام شده هست.

اندونزی قبل از این میزبان یک نشست علمای مسلمان بود که در آن انجام حمله های انتحاری “خلاف اصول اسلام” گروه طالبان بارها از حمله های انتحاری استفاده می نماید.

انتهای پیام