در گفتگو با ایرج سلیمانی رئیس هیئت مذهبی حضرت فاطمه زهرا (س) استان فارسی های مقیم تهران به گزارش خبرنما،گزارشی از عملکرد هیئت مذهبی حضرت فاطمه زهرا (س) استان فارسی های مقیم تهران در سال ۱۴۰۲به شرح ذیل می باشد. برای حضور هرچه بهتر و فعالتر کلیه هم استانیها در هیئت در ابتداء بطور خاص […]

در گفتگو با ایرج سلیمانی رئیس هیئت مذهبی حضرت فاطمه زهرا (س) استان فارسی های مقیم تهران

به گزارش خبرنما،گزارشی از عملکرد هیئت مذهبی حضرت فاطمه زهرا (س) استان فارسی های مقیم تهران در سال ۱۴۰۲به شرح ذیل می باشد.

برای حضور هرچه بهتر و فعالتر کلیه هم استانیها در هیئت در ابتداء بطور خاص گروه بندی کرده ،بدین شکل که هرگروه متشکل از ده نفرو با توجه به توانائی فردی و علمی آنها بود.

فعالیتهای هیئت را می توان به صورت زیر تقسیم نمود:

الف: فعالیتهای گروهی و فردی ب: فعالیتهای جمعی

الف: فعالیتهای گروهی و فردی فعالیتهائی بودند که به هرگروه محول می شد و هرگروه مسئول انجام آن بود و می بایست آنرا به نحو احسن انجام دهد که اعم این فعالیتها شامل:

۱- اجرای مراسم

۲- برقراری نظم وانضباط هنگام بر پائی نماز جماعت وزیارت عاشوا

۳- برپائی مقدمات نماز جماعت

۴- نظافت هیئت

۵- برپائی مقدمات مراسم دعای ندبه و توسل

قابل ذکر است که این فعالیتها بین یک یا دو گروه تقسیم می شد و هرهفته یا دوهفته مسئولیت هرگروه تغییر می کرد.

ب: نوع دیگر از فعالیتها ی هیئت ، فعالیتهای جمعی هیئت بود که در این نوع تمام اعضاء هئیت شرکت داشتند . این نوع فعالیتها با توجه به مناسبتها اجرا می شد که عبارت بودنداز: عید غدیر،دهه محرم وصفر ،بر پایی باشکوه جاماندگان اربعینی حسینی،رحلت حضرت محمد (ص)اشاره کردکه گوشه ای از آن به تصویر ارائه میگردد.