ایلنا: معاون رییس جمهور در اموز بانوان و خانواده اظهار کرد: کشورهای اسلامی در کوشش می باشند دسترسی بانوان و مردان به تعلیم کیفی را در تمام سطوح ضمانت کند و بانوان از مردان عقب تر نباشند، این هدفی اسلامی، شرعی و دینی هست و به اصول دینی ما نزدیک هست و آن را از […]

ایلنا: معاون رییس جمهور در اموز بانوان و خانواده اظهار کرد: کشورهای اسلامی در کوشش می باشند دسترسی بانوان و مردان به تعلیم کیفی را در تمام سطوح ضمانت کند و بانوان از مردان عقب تر نباشند، این هدفی اسلامی، شرعی و دینی هست و به اصول دینی ما نزدیک هست و آن را از غرب عاریه نگرفته ایم و کلیدی مبتنی بر توسعه پایدار هست که به خوبی آن را فهم می کنیم.

معصومه ابتکار در دومین روز از اجلاس دبیران کل کمیسیون‌های ملی آیسسکو(سازمان اسلامی، آموزشی، علمی و فرهنگی) که در مرکز منطقه‌ای علوم و فناوری در شیراز در حال برپایی هست در مورد جایگاه بانوان در علم و فناوری کشورهای اسلامی اظهار کرد: مساله مهمی که برای بشریت به ویژه مسلمین مطرح هست این هست که اعتقاد دارند دانش مسیر رهایی در زندگی دنیوی و اخروی هست و قدرت حقیقی زندگی در دانش نهفته هست.

گزارش ابتکار از آمار تحصیلات بانوان در ایران

وی اظهار کرد: یکی از مسائل مهمی که از نظر علم و فناوری با آن رو به رو هستیم، عدالت از نظر دسترسی به مجال ها برای بانوان و مردان هست. دسترسی برابر به کیفیت تعلیم از چالش‌های کلیدی جوامع هست چون که هنوز در بعضی جوامع بانوان از نظر دسترسی به تعلیم کیفی از مردان عقب تر می باشند.

معصومه ابتکار با عرضه آماری از میزان تحصیلات بانوان و مردان در دانشگاه‌های کشور، اظهار کرد: نسبت درصد بانوان و مردان در مقطع کارشناسی برابر هست. در کارشناسی ارشد تعداد بانوان زیادتر از مردان هست اما ناگهان در مقطع دکتری حضور بانوان کاهش چشمگیری دارد و قسمت بانوان به عنوان محقق در سال ۲۰۱۵ در راستای های پژوهش، توسعه پایدار، امنیت و صلح در حال نوسان هست.

به گفته معاون ریاست جمهور، تعلیم و دانش صرفاً اختصاص به فرهیختگان ندارد لکن برای تمام بشریت هست و باید دسترسی به تساوی آموزشی و تساوی گروه های عارضه پذیر را به تعلیم آسان سازی کنیم.

وی اظهار کرد: برای دستیبابی بانوان به فعالیت های علم و فناوری در کشورهای اسلامی، باید سیاستگذاری ها و هدف گذاری هایی صورت گیرد، الگوهای جهانی باید ایجاد کنیم. ترغیب نسل جوان برای فعالیت در حوزه های علمی و پیشرفت در این مسیر نیز یکی دیگر از مباحث با اهمیت در این زمینه هست که باید به آن توجه کرد.

به گفته ابتکار، آمارها نشان می دهد ۲۸ درصد از پژوهشگران دنیا را بانوان تشکیل می دهند که دلیل این آمار پایین در مورد فعالیت بانوان در حوزه پژوهش این هست که بانوان متوجه می باشند وظیفه ها مختلفی در خانواده برای تربیت فرزندان و پشتیبانی از خانواده عهده دارند و ما هم نباید از حقیقت اهمیت نقش بانوان در خانواده، صرفنظر کنیم.

وی در ادامه سخنرانی خود با عرضه آماری از میزان تحصیلات بانوان و مردان در دانشگاه های کشور، اظهار کرد: نسبت درصد بانوان و مردان در مقطع کارشناسی برابر هست. به گفته ابتکار، متاسفانه در کشورهای اسلامی به سبب جنگ و ناآرامی های داخلی، دسترسی بانوان به تعلیم کاهش یافته هست در نتیجه در این کشورها نیازمند آرامش به عنوان پیش احتیاج جهت شکوفایی علم و فناوری هستیم.

وی با بیان اینکه نسبت بانوان و مردان در حوزه پژوهش و توسعه ۱۴ درصد هست، اظهار کرد: این آمار در کشورهای متفاوت بین ۲۰ تا ۴۰ درصد هست اما بانوان در کل کمتر از ۲۰ درصد در پژوهش و توسعه قسمت دارند.

ابتکار با تاکید بر اینکه تعداد پژوهشگران زن در حوزه های علوم، فناوری، ریاضی و مهندسی به صورت غیرمنتظره کاهش می یابد، یادآور گردید: آیسسکو و کشورهای عضو باید طرح و راهکار ملی برای پرداختن به این بحث دارا باشند و ارزیابی کنند به چه سبب دسترسی بانوان به پژوهش و توسعه کم هست.

معاون ریاست جمهور در ادامه اظهارات خود در مورد دسترسی بانوان طبق رشته های دانشگاهی به حوزه تعلیم اظهار کرد: بانوان در رشته های تعلیم، سلامت، هنر، علوم انسانی و حتی علوم پایه پیشتاز می باشند اما در حوزه آی تی، مهندسی، ساخت و تولید، تعداد بانوان به یکباره کاهش می یابد.

وی یکی از با اهمیت ترین علل کاهش فعالیت بانوان در حوزه های ذکر شده را ترجیح آنها برای ایفای نقش مادری به عنوان یکی از اعضای کلیدی خانواده دانست و تاکید کرد: دولت باید مجال هایی برای بانوان مهیا کنیم تا نقش مادری و فعالیت در حوزه علم و فناوری را به خوبی ایفا کنند.

برای رسیدن به این هدف لازم هست ایجاد جایگاه ها نگهدارى همه روزه از کودکان، تشویق همسران برای کمک به بانوان در امور خانواده و ایجاد مجال زیادتر برای بانوان از سوی همسران برای فعالیت در حوزه های علم و فناوری در جامعه موردنظر هست. معاون ریاست جمهور در امور بانوان و خانواده سیاستهای دولت برای پشتیبانی از این سه راهکار و حضور بانوان در حوزه های ذکر شده اشاره و تاکید کرد: ما در این زمینه سیاستگذاری های ملی داریم تا بتوانیم حضور بانوان را در جامعه ضمانت کنیم.

در حال حاضر در دوره تصدی چهار ساله دکتر روحانی در تلاشیم ۳۰ درصد ادارات دولتی به بانوان اختصاص یابد.

وی در مورد مسائل زیست محیطی، اظهار کرد: امروزه کشورها با چالش های زیست محیطی رو به رو می باشند؛ این چالش های زیست محیطی منتج به جلوگیری از دسترسی بانوان به تعلیم می گردد که سر انجام فقر و خشکسالی را در پی دارد؛ این چالش ها روی جوامع ما اثر می گذارد.

ابتکار با بیان اینکه کیفیت تعلیم با اهمیت هست، اضافه کرد: از نظر پرداختی، تبعیض هایی دیده می گردد که توان دارد دسترسی بانوان را برای الحاق به این حوزه ها تحت الشعاع قرار دهد.

وی با اشاره به الگوهای جهانی به عنوان راهکاری برای افزایش فعالیت بانوان در جامعه، اظهار کرد: باید الگوهای جهانی موفق دارا باشیم که در ایران بانوان موفقی در حوزه علم و فناوری داریم؛ مفتخرم بگویم در ایران الگوهای خوبی داریم به عنوان مثال زنده یاد مریم میرزاخانی نخستین زن در دنیا و تنها بانوی ایرانی بود که در زمان حیاتش موفق به دریافت پاداش فیلدز به عنوان نوبل ریاضی گردید.

به گفته ابتکار، زنده یاد میرزاخانی، این پاداش را نه منحصرا برای مردم ایران لکن برای بانوان کل دنیا اکتساب کرد؛ ما باید چنین زنانی را به عنوان الگو معرفی کنیم علاوه بر این باید جوامع را تعلیم دهیم که چه طور زنان توان دارند در این حوزه موفق ظاهر گردند.

وی در مورد درصد تحصیل بانوان در ایران، توضیح داد: قسمت بانوان در تحصیلات تکمیلی از ۳۱ درصد در سال ۱۹۹۷ به بیشتر از ۶۰ درصد دست یافته هست اما هنوز ۴۷ درصد در زیادی از حوزه ها فاصله تساوی با مردان داریم.

ابتکار در ادامه اضافه کرد: آمارها نشان می دهد که در اوائل انقلاب اسلامی تنها ۵ درصد بانوان تحصیلات تکمیلی داشتند اما در حال حاضر بیشتر از ۲۷ درصد از بانوان ایرانی تحصیلات تکمیلی دارند.

ابتکار در ادامه با تاکید بر خلاء موجود در حوزه تحقیق و توسعه اظهار کرد: ما در ایران راهبردهای ملی برای پشتیبانی از پژوهش و توسعه داریم، در سطح دانشگاه ها از طریق پارک های علم وفناوری، جایگاه ها رشد و جایگاه ها تحقیقاتی دانشگاهها در حال حرکت در مسیری هستیم .