گردن زخمی بازیکن فولاد با ضربه بازیکن اخراجی استقلال