به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، ایران و گرجستان از سال ۲۰۱۶ رژیم کنسل روادید را بازاجرا کردند که به گفته سفیر گرجستان در ایران از آن زمان تا به حال عزیمت ایرانی ها به این کشور ۶۰۰ درصد رشد داشته هست و به گفته سفیر ایران در گرجستان نیز حدس شده عزیمت ایرانی […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، ایران و گرجستان از سال ۲۰۱۶ رژیم کنسل روادید را بازاجرا کردند که به گفته سفیر گرجستان در ایران از آن زمان تا به حال عزیمت ایرانی ها به این کشور ۶۰۰ درصد رشد داشته هست و به گفته سفیر ایران در گرجستان نیز حدس شده عزیمت ایرانی ها به این کشور که سال گذشته نزدیک به ۳۵۰ هزار نفر بود، سال کنونی به یک میلیون نفر برسد.

سال پیش نزدیک به ۳۲۳ هزار ایرانی به گرجستان عزیمت کردند. بر طبق این آمار جمعیت ایرانی هایی که سال ۲۰۱۶ به گرجستان رفتند ۱۴۸ هزار نفر بود.

تورهای ارزان و قابل رقابت با ترکیه، نزدیکی و در دسترس بودن، سواحل آزاد و مهمتر از همه مرزهای آزاد بدون احتیاج به ویزا برای اتباع ایرانی، من جمله عللی هست که از سال ۲۰۱۶ گرجستان را به سرعت به مقصد دوست داشتنی ایرانی ها بدل کرد و تا آن جا پیش رفت که با کاهش اعتبار ریال و ناآرامی های اقتصادی در کشور، به مقصد دوست داشتنی تبلیغات ذی ربط به سرمایه گذاران و مهاجران ایرانی نیز مبدل گردد، همان سرنوشتی که قبل از آن ترکیه تجربه نمود.

این وضع، با این حدس که عزیمت ایرانی ها به گرجستان تا آخر سال به یک میلیون نفر برسد، سفیر ایران را در تفلیس غافلگیر کرده  و بر آن داشته تا به خریداران ملک در این کشور اخطار دهد و گوشزد کند که «خرید ملک در گرجستان لزوما تضمینی برای اخذ اقامت مدت زمان طولانی این کشور نیست. »

»جواد قوام شهیدی با نگاهی به وضع عزیمت ایرانی ها به این کشور گفته هست: «درحالی که سه سال پیش تعداد ایرانی های مسافر گرجستان در سال نزدیک به ۱۵ هزار نفر بود، این جمعیت در پی رژیم کنسل روادید در سال گذشته به حدود ۳۵۰ هزار نفر مسافر رسید و حدس حدود یک میلیون هم برای سال آینده می گردد. »

»

حرمت الله رفیعی ـ رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی ایران ـ در عکس العمل به دغدغه و غافلگیری سفیر ایران از خیز عزیمت اتباع ایرانی ها به گرجستان ـ در اظهار کرد وگو با ایسنا مطرح نمود: باید از سفرای محترم ایران در کشورهای دیگر سؤال کرد چه اهمیتی برای گردشگری ایران قائل اند؟ چه کار برای آن می کنند؟ در این شرایط حساس سیاسی که تبلیغات منفی بر علیه ایران سراسر جهان را فرا گرفته، در برابر چه اقدام تبلیغاتی و روشن گری انجام می دهند؟

»وی دنبال کرد: صرف نظر از مزیت هایی که کشوری مثل گرجستان برای عزیمت ایرانی ها دارد، فعالیت ها و تلاش های سفیر این کشور در ایران واقعا قابل تامل هست. از یک سال پیش سفارتخانه این کشور تبلیغات بسیاری را برای جذب ایرانی ها به گرجستان انجام داده، همکاری بسیاری را با آژانس های ایرانی برقرار کرده و تخفیف ها و تسهیلات مخصوصی را به آنان داده هست و نتیجه این شده که قیمت تورهای گرجستان برای ایرانی ها مقرون به صرفه شده و تمایل برای دیدن کشوری که شاید از نظر جایگاه اقتصادی و رفاهی با ترکیه قابل قیاس هم نباشد، افزایش داده هست، ولی ما در برابر چه کرده ایم؟

از یک سال پیش سفارتخانه این کشور تبلیغات بسیاری را برای جذب ایرانی ها به گرجستان انجام داده، همکاری بسیاری را با آژانس های ایرانی برقرار کرده و تخفیف ها و تسهیلات مخصوصی را به آنان داده هست و نتیجه این شده که قیمت تورهای گرجستان برای ایرانی ها مقرون به صرفه شده و تمایل برای دیدن کشوری که شاید از نظر جایگاه اقتصادی و رفاهی با ترکیه قابل قیاس هم نباشد، افزایش داده هست، ولی ما در برابر چه کرده ایم؟گرجستان من جمله کشورهایی هست که اتباع ایرانی بدون ویزا توان دارند ۴۵ روز در آن اقامت دارا باشند.

همه این ها، امتیازها و انگیزه هایی هست که از سال گذشته مرحله مسافرت ایرانی ها به گرجستان را عوض کرده و حتی سرمایه گذاران و مهاجران ایرانی را از ترکیه، بعد از سقوط لیر و با تشدید بحران های سیاست داخلی دولت اردوغان، به سمت گرجستان کوچانده هست.

ارتباط ایران و گرجستان بعد از کنسل روادید نیز به سرنوشت کشورهای دیگری مثل ترکیه و روسیه دچار شده؛ اتوبان یک طرفه ای که صرفه اقتصادی آن زیادتر به کشور مقابل دست یافته هست؛ تا ایران.

انتهای پیام