به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، تعداد سفرهای هوایی تنها در مهرماه ۲۲ درصد کاهش داشته، مضاف بر این شرکت های هواپیمایی داخلی که از دریافت ارز به نرخ دولتی محروم شدند، با این توجیه که بیشتر از ۵۰ درصد هزینه هایشان ارزی هست و علی رغم پیگیری های سازمان هواپیمایی موفق نشدند ارز […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، تعداد سفرهای هوایی تنها در مهرماه ۲۲ درصد کاهش داشته،

مضاف بر این شرکت های هواپیمایی داخلی که از دریافت ارز به نرخ دولتی محروم شدند، با این توجیه که بیشتر از ۵۰ درصد هزینه هایشان ارزی هست و علی رغم پیگیری های سازمان هواپیمایی موفق نشدند ارز مورد احتیاج خود را حتی به نرخ بازار ثانویه تامین کنند، نرخ ها را به نحو قابل ملاحظه ای زیاد کردند.

سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری تحت تاثیر این شرایط در نامه ای از معاون اول رییس جمهور درخواست کرد کمیته ای مشترک با عضویت این سازمان، وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواپیمایی کشوری) و بانک مرکزی برای ارزیابی و کارشناسی ابعاد متفاوت مبحث و احصاء و اجرای راهکارهای عملیاتی برای برون رفت از چالش های پیش رو به طور واقع گرایانه تشکیل گردد که هرگز این اتفاق صورت نگرفت. پس از ان رییس جمهور به وزارت صمت فرمان پیگیری کنترل گرانی بیلت هواپیما را داد آخوندی ـ وزیر سابق راه و شهرسازی ـ علاج مسئله را حذف پروازهای چارتری دانسته و بیان کرد: «در کوشش هستیم قسمت پروازهای چارتر را از سبد پروازها بشدت کاهش دهیم و محدود کنیم چراکه افزایش نرخ ها در پروازهای چارتر خیلی زیادتر از نرخ رسمی شرکت های هواپیمایی هست. »

»ولی تیموری ـ معاون گردشگری ـ اینک به ایسنا اظهار کرد: نه فقط پیگیری مبحث افزایش نرخ بلیت هواپیما را رها نکرده ایم، که همچنان با سازمان هواپیمایی در این مسیر مشارکت داریم. در آخرین گفتگوها درحالی که سازمان هواپیمایی خواهان حذف پروازهای چارتری بود، ما با آن مخالف کردیم چون این پروازها را احتیاج صنعت گردشگری می دانیم.

وی توضیح داد: وقتی مقصد تازه ای در گردشگری تشریح می گردد که هنوز زیرساخت پروازی نامناسبی دارد، این پروازهای چارتر هست که خلاء آن را پوشش می دهد. منتهی نظر ما این هست که برنامه ریزی و سیاست گذاری پروازهای چارتر باید در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری و بخش خصوصی مربوط با آن قرار گیرد.

او در مورد دیدگاه سازمان هواپیمایی در مورد پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری اظهار کرد: آنان متقاعد شده اند که پروازهای چارتر زیان بخش هست، درصورتی که ما از آن دفاع می کنیم و آن را قسمتی از خدمات و زیرساخت گردشگری می دانیم. مشکل ساز شدن این پروازها به علت آن هست که مدیریتش با یک سازمان (هواپیمایی) هست و استفاده کننده و مسؤولیتش با سازمان دیگری (میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری) هست، درحالی که اگر برنامه ریزی آن را به سازمان بسپارند میتوان از آن به عنوان مزیت استفاده نمود.

تیموری تاکید کرد: ما با درآمد پروازهای چارتری کاری نداریم، منظورمان از این درخواست آن بوده، سایت گذاری مربوط به آن را حداقل مشترک با سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری انجام دهند، چون استفاده کننده آن در این بخش تشریح شده هست.

انتهای پیام