زهرا کریمی – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران – با بیان این که آن چیزی که بازار کار را تهدید می کند در حقیقت افزایش خطر در فضای اکتساب و کار ایران در اثر تحریم ها و تنش های داخلی هست اظهار کرد: احتمال کاهش صادرات نفت به دنبال خارج شدن امریکا از برجام و […]

زهرا کریمی – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران – با بیان این که آن چیزی که بازار کار را تهدید می کند در حقیقت افزایش خطر در فضای اکتساب و کار ایران در اثر تحریم ها و تنش های داخلی هست اظهار کرد: احتمال کاهش صادرات نفت به دنبال خارج شدن امریکا از برجام و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی موجب می شود تا نرخ ارز افزایش پیدا نماید و واردات بعضی مواد اولیه و کالاهای واسطه ای به کشور کم شود که مجموع این عاملان موجب افزایش هزینه ها و کاهش ظرفیت تولید می شود؛ مشابه شرایطی که در سال ۱۳۹۱ حاکم بود و موجب گردید تا در عمل میزان تولید در کارخانجات خودروسازی و قطعه سازی کم شود و به تبع آن تعدیل هایی در نیروی کار رخ داد.

وی افزود: تشدید تحریم ها و تنش های بین المللی توان دارد موجب کاهش اعتبار پول ملی کشورها شده که این مسئله هم به صورت طبیعی افزایش ظرفیت صادرات را به دنبال خواهد داشت.

او در ادامه با بیان اینکه سرمایه گذاری و رونق تولید و اشتغال به توقع ها صاحبان سرمایه بستگی دارد اظهار کرد که بیشتر کارفرمایان نسبت به آینده دلواپس می باشند و نمی دانند که وضع اقتصادی کشور بعد از تشدید تحریم ها چه طور می باشد.

کریمی علاوه بر این با اظهار این که در حال حاضر صادرات نفت کشور کم نشده، اما نمی شود پول آن را هم به صورت نقدی وارد کشور کرد گفته بود: چون بانک های بین المللی، از بیم جریمه های امریکا، حاضر به عرضه خدمات دریافت و پرداخت به ایران نیستند؛ نقل و انتقالات پولی و بانکی برای ایران دشوار شده هست و همین مبحث در بازار ارز تاثیرات منفی قابل ملاحظه ای داشته هست.

کریمی در انتهاء با اظهار اینکه بازار کار ایران امکان دارد در اثر چشم انداز اقتصادی نامطمئن و عدم گرایش صاحبان مراجع مالی به سرمایه گذاری با مشکلی جدی رو به رو شود افزود: با این همه صرف کاهش اعتبار پول ملی در شرایطی که بنگاه ها نسبت به فضای اکتساب و کار نگرانی ندارند توان ندارد مانعی بر سر راه رشد تولید و اشتغال باشد.

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، سیاست کاهش اعتبار پول ملی یکی از سیاست های عامدانه پولی در بعضی از کشورها مثل چین هست که طراحی آن به منظور تقویت صادرات به اجرا در می آید. با این وجود پژوهشگر شدن این قضیه در کشور ما تنها زمانی توان دارد به یک توفیق اجباری تبدیل گردد که زیرساخت های کلیدی تولید صنعتی در کشور فراهم باشد؛ در شرایطی که تولید در کشور ما با انواع و اقسام ریسکهای اقتصادی و تنگنا های مالیاتی دست به گریبان هست و در عوض مسیر سرمایه گذاری های غیرمولد و سوداگرانه هموار هست، تقویت صادرات از راه کاهش اعتبار پول ملی امری بعید به نظر می آید.

انتهای پیام