روزنامه کیهان در ستون اظهار کرد و شنود خود بشدت از موضع های روزنامه دولت انتقاد نمود. این روزنامه می نویسد: اظهار کرد: روزنامه ایران نوشته هست چون عده ای بر اثر استفاده از مشروبات‌الکلی مسموم می‌میرند باید صرف مشروب های الکلی آزاد گردد تا شرابخواران از مشروب های الکلی نرمال استفاده نمایند! اظهار کردم: […]

روزنامه کیهان در ستون اظهار کرد و شنود خود بشدت از موضع های روزنامه دولت انتقاد نمود.

این روزنامه می نویسد:

اظهار کرد: روزنامه ایران نوشته هست چون عده ای بر اثر استفاده از مشروبات‌الکلی مسموم می‌میرند باید صرف مشروب های الکلی آزاد گردد تا شرابخواران از مشروب های الکلی نرمال استفاده نمایند!

اظهار کردم: به جهنم که می‌میرند. چشمشان کور، عرق کوفت نکنند تا سقط نشوند! اصلا این جرثومه‌های پلیدی برای چه باید زنده باشند؟!

اظهار کرد: تازه روزنامه ایران که این غلط‌های بسیاری را کرده هست، ارگان رسمی دولت هم هست!

اظهار کردم: چشم دولت روشن با این روزنامه‌اش!

اظهار کرد: روزنامه ایران در مورد بانوان بدکاره خیابانی هم همین پیشنهاد را داده و خواستار آزادی شغلی آنان شده هست!

اظهار کردم: در جلسه خواستگاری مادر داماد از مادر عروس پرسید؛ کبریت دارید؟ داماد می‌خواد سیگار بکشه! مادر عروس

اظهار کرد؛ مگه سیگاریه؟ مادر داماد اظهار کرد؛ نه، عرق خورده هوس سیگار کرده! پرسید؛ عرق‌خور هم هست؟! اظهار کرد؛ در قمار باخته بود دلخور شده عرق خورده! پرسید؛ یعنی قمارباز هم هست؟!

اظهار کرد؛ توی زندان یاد گرفته! پرسید؛ خلافکار هم هست؟! اظهار کرد؛ انسان کشته بود افتاده بود زندان! مادر عروس بلند گردید از اتاق بیرون بره مادر داماد پرسید؛ میری کبریت بیاری، اظهار کرد؛ می‌رم آر‌پی‌جی بیارم که زمین رو از لوث وجود او پاک کنم!