دکتر سعید فرح‌بخش در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کیفیت زندگی کاری دارای اهمیت بسزایی است و احتمالا تاثیرهای روانی واجتماعی بر کارکنان به جای می‌گذارد. وی ادامه داد: امروزه سازمان‌ها در محیط اجتماعی پیچیده‌ای قرار گرفته‌اند که موفقیت آنها تا حد بسیاری مشروط به عملکرد مدیران در رهبری اثربخش، در ایجاد روابط انسانی رضایت‌بخش […]

دکتر سعید فرح‌بخش در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کیفیت زندگی کاری دارای اهمیت بسزایی است و احتمالا تاثیرهای روانی واجتماعی بر کارکنان به جای می‌گذارد.

وی ادامه داد: امروزه سازمان‌ها در محیط اجتماعی پیچیده‌ای قرار گرفته‌اند که موفقیت آنها تا حد بسیاری مشروط به عملکرد مدیران در رهبری اثربخش، در ایجاد روابط انسانی رضایت‌بخش و در ایجاد انگیزه در کارکنان از طریق برقراری شرایط مطلوب و بانشاط در محیط کار و در سازمان است.

فرح‌بخش اضافه کرد: بی‌تردید موفقیت مدارس نیز به همکاری کارکنان با مدیریت در ایجاد روابط بارور و سازنده وابسته است.

این مدرس دانشگاه لرستان افزود: روابط بارور و سازنده باعث به وجود آمدن فضایی مطلوب و مناسب می‌شود که در آن کارکنان مدرسه احساس نشاط، طراوت و رضایت خواهند کرد.

وی یادآور شد: در همین رابطه دیویس توصیه می‌کند به جای تغییر ساختار سعی کنید محیط کاری خود را تغییر دهید.

فرح‌بخش گفت: از نظر دیویس توجه به روابط انسانی میان کارکنان و توجه به مسائلی چون بهبود ارتباطات و مشارکت تاثیر انکارناپذیری در تلطیف محیط کار دارد.

انتهای پیام