دکتر مهرزاد لطفی چهارشنبه در نشست ستاد مدیریت بیماری کرونا در این دانشگاه افزود: به رغم تمام هشدارهای مجموعه سلامت در رابطه با استفاده از ماسک برای پیشگیری از انتقال بیماری، متاسفانه برخی افراد ساده انگار با رعایت نکردن این توصیه مهم بهداشتی با حضور در مراسم‌ها و تجمعات مختلف موجب ابتلای اطرافیان خود شده‌اند. […]

دکتر مهرزاد لطفی چهارشنبه در نشست ستاد مدیریت بیماری کرونا در این دانشگاه افزود: به رغم تمام هشدارهای مجموعه سلامت در رابطه با استفاده از ماسک برای پیشگیری از انتقال بیماری، متاسفانه برخی افراد ساده انگار با رعایت نکردن این توصیه مهم بهداشتی با حضور در مراسم‌ها و تجمعات مختلف موجب ابتلای اطرافیان خود شده‌اند.
وی، به شهروندان توصیه کرد که ضمن رعایت تمام دستورالعمل‌های بهداشتی، توصیه‌های متولیان بهداشت و درمان را نیز جدی گرفته و برای حفظ جان خود و اطرافیان، ساده انگاری در خصوص این بیماری را کنار بگذارند.