به گزارش خبرنما به نقل از جماران؛ عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان به ملاقات مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با برایان هوک واکنش نشان داد. گروسی مدیرکل آژانس نوشته بود: «امروز با نماینده ویژه آمریکا دیدار کردم تا در خصوص اجرای تعهدات پادمانی ایران صحبت کنیم». عراقچی هم خطاب به گروسی نوشت: […]

به گزارش خبرنما به نقل از جماران؛ عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان به ملاقات مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با برایان هوک واکنش نشان داد.

گروسی مدیرکل آژانس نوشته بود: «امروز با نماینده ویژه آمریکا دیدار کردم تا در خصوص اجرای تعهدات پادمانی ایران صحبت کنیم».

عراقچی هم خطاب به گروسی نوشت: «بهتر است هم فاصله اجتماعی و هم فاصله سیاسی خود را حفظ کنید».

عراقچی همچنین دو اصل بیطرفی و حرفه ای گری در آژانس را به گروسی یادآوری کرده است.

 

عراقچی

اخبار مرتبط انتهای پیام