سوال غالبی که افراد جهت ثبت شرکت می پرسند این است که چگونه می شود با هزینه ای خیلی کم شرکتی را ثبت کرد. یکی از آیتم هایی که هزینه ثبت یک شرکت را بالا می برد هزینه ای است که برای روزنامه کثیرالانتشار پرداخت می شود.روزنامه های کثیرالانتشار در دو گروه پرهزینه و کم […]

سوال غالبی که افراد جهت ثبت شرکت می پرسند این است که چگونه می شود با هزینه ای خیلی کم شرکتی را ثبت کرد. یکی از آیتم هایی که هزینه ثبت یک شرکت را بالا می برد هزینه ای است که برای روزنامه کثیرالانتشار پرداخت می شود.روزنامه های کثیرالانتشار در دو گروه پرهزینه و کم هزینه تشکیل شده است.

پر هزینه بودن برای یک صاحب شرکت امتیازی محسوب نمی شود فقط هزینه بیشتری را متحمل می شود.بنابراین صاحب شرکت در پی هزینه کم خواهد بود و البته در این بین نیز بین کم هزینه ها برخی دیگر از روزنامه ها نسبت به بقیه کم هزینه ها کم هزینه تر است بر همین اساس  با بررسی به عمل آمده بین شرکتها و موسساتی که خدمات ثبتی انجام می دهند بدلیل اینکه هزینه های موکلشان کمتر شود روزنامه اتحاد ملت در این مدت نسبت به مابقی روزنامه ها انتخاب نموده اند  که دلیل عمده آنها کم هزینه بودن این روزنامه بوده است.البته دلایل دیگری که روزنامه اتحاد ملت را نیز انتخاب کرده اند این است که این روزنامه در سراسر کشور توزیع می شود و قابل دسترس است . از دیگر امتیازات “اتحاد ملت” را اینگونه بیان کرده اند که در سریعترین زمان آگهی را منتشر می کند.

جهت استعلام و پرداخت آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار می توانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

http://postanu.post.ir