آرش محبی نژاد در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: ما از ورود دادستانی و قوه قضاییه به مشکلات و بحران صنعت خودرو و قطعه استقبال می نماییم و همان طور که دادستان تهران اعلام کرد، قبول کننده برخورد با قطعه سازان و خودروسازان متخلف هستیم. وی با بیان اینکه با این وجود وجود […]

آرش محبی نژاد در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: ما از ورود دادستانی و قوه قضاییه به مشکلات و بحران صنعت خودرو و قطعه استقبال می نماییم و همان طور که دادستان تهران اعلام کرد، قبول کننده برخورد با قطعه سازان و خودروسازان متخلف هستیم.

وی با بیان اینکه با این وجود وجود چند متخلف در صنعت خودرو و قطعه به معنای یافتن سرمنشاء مشکلات فعلی این صنعت های نیست، افزود: در این زمینه نباید فراموش گردد که دلیل مشکل فعلی صنعت خودرو و قطعه، عدم تحویل عمدی قطعات از سوی یک یا دو قطعه ساز نیست لکن سرمنشاء مشکلات، بحران ایجاد شده در این صنعت های هست.

وی اضافه کرد: اگر این سه مشکل کلیدی حل گردد ۹۵ درصد بحران و مشکلات صنعت خودرو و قطعه سازی حل خواهد گردید؛ ضمن آن که امکان دارد پنج درصد مشکلات فعلی نیز متاثر از تخلف چند نفر در صنعت های خودرو و قطعه سازی باشد که از برخورد با آنان نیز پشتیبانی می کنیم.

محبی نژاد با بیان اینکه ما از ورود دادستانی به مشکلات گریبانگیر صنعت خودرو و قطعه استقبال می نماییم، ابراز امیدواری کرد که دادستانی ارزیابی کند که اشکال کار کجاست که وضع فعلی پیش آمده هست و در راه برطرف مشکلات کمک کند.

وی دنبال کرد: در این شرایط که هم دولت، هم مجلس، هم شورای عالی امنیت ملی و جدیدا نیز قوه قضاییه به مشکلات صنعت خودرو و قطعه سازی ورود کرده اند پیشنهاد می کنیم کمیته مبارزه با بحران در صنعت خودرو و قطعه با حضور نمایندگان تام الاختیار سه قوه تشکیل گردد تا این کمیته مشکلات کلیدی را شناسایی و نسبت به برطرف آنان اقدام نماید.

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، دو روز پیش جلسه دادستان تهران با مسئولان عامل شرکتهای خودروسازی با هدف ارزیابی و برطرف مشکلات صنعت خودرو برگزار گردید.

انتهای پیام