به گزارش خبرنما به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از پولیتیکو، برخی از سرسخت‌ترین رقیبان ایران از «جو بایدن»، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا خواسته‌اند به آنها اجازه داده شود در مذاکرات آتی با ایران در خصوص برجام نقش داشته باشند و یا حتی بر سر میز مذاکرات حضور پیدا کنند.

به گزارش خبرنما به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از پولیتیکو، برخی از سرسخت‌ترین رقیبان ایران از «جو بایدن»، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا خواسته‌اند به آنها اجازه داده شود در مذاکرات آتی با ایران در خصوص برجام نقش داشته باشند و یا حتی بر سر میز مذاکرات حضور پیدا کنند.