سرهنگ عبدالرضا بازیاری با اعلام این خبر گفت: با اقدامات اطلاعاتی صورت گرفته مبنی بر زمین خواری در اراضی دولتی و ملی در شهرستان بوشهر بخش “انگالی”، روستای “کره بند” توسط یک فرد سودجو این موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت. وی تصریح کرد: پس از تحقیقات محسوس و نامحسوس و اقدامات […]

سرهنگ عبدالرضا بازیاری با اعلام این خبر گفت: با اقدامات اطلاعاتی صورت گرفته مبنی بر زمین خواری در اراضی دولتی و ملی در شهرستان بوشهر بخش “انگالی”، روستای “کره بند” توسط یک فرد سودجو این موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: پس از تحقیقات محسوس و نامحسوس و اقدامات اطلاعاتی کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم اقتصادی صحت خبر تایید شد.

این مقام انتظامی بیان کرد: اظهارات و مدارک مورد نیاز مبنی بر مالکیت بر این اراضی از نماینده سازمان شاکی اخذ و با کارشناسی زمین های مورد نظر توسط کارشناسان اداره منابع طبیعی مشخص شد بخشی از اراضی ملی به مساحت ۱۷۹ هزار مترمربع به صورت غیرقانونی تصرف شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان بوشهر با بیان اینکه طبق نظر کارشناسان مربوطه ارزش زمین های آزاد شده ۹ میلیارد و ۳۵۹ میلیون ریال بوده است، عنوان کرد: متهم پس از تکمیل تحقیقات در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.

این مقام پلیس خاطرنشان کرد: حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی از دست متجاوزان و سودجویان همواره در دستور کار پلیس قرار دارد و به شدت با افرادی که به اموال بیت المال دست درازی کنند برخورد می شود.

انتهای پیام