– اخبار استانها – به گزارش خبرنما به نقل از خبرگزاری تسنیم از بجنورد٬ کشتار دام نذری همزمان با عید سعید قربان و با توجه به شیوع ویروس کرونا٬ در بجنورد با رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی انجام شد. آیت الله حسینی بوشهری: عید قربان نشانه‌ای از”ایثار و فداکاری” در راه معبود استآیت‌الله فقیهی: عید قربان […]

– اخبار استانها –

به گزارش خبرنما به نقل از خبرگزاری تسنیم از بجنورد٬ کشتار دام نذری همزمان با عید سعید قربان و با توجه به شیوع ویروس کرونا٬ در بجنورد با رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی انجام شد.

آیت الله حسینی بوشهری: عید قربان نشانه‌ای از”ایثار و فداکاری” در راه معبود استآیت‌الله فقیهی: عید قربان فرصت مناسبی برای کمک به محرومین جامعه استاقامه نماز «عید سعید قربان» در رشت به‌روایت تصویر

عید قربان , عید قربان , عید قربان , عید قربان , عید قربان , عید قربان , عید قربان , عید قربان , عید قربان ,