نامدار صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: ‌یکی از اهم برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی لرستان برای توسعه کشاورزی استان، تولید محصولات گلخانه‌ای است. ‌ وی ادامه داد: اگر بتوانیم در تولید محصولات گلخانه‌ای خوب عمل کنیم، به راحتی می‌توانیم قطب تولیدات گلخانه‌ای کشور شویم و در حال ‌حاضر کشاورزی لرستان در این راستا […]

نامدار صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: ‌یکی از اهم برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی لرستان برای توسعه کشاورزی استان، تولید محصولات گلخانه‌ای است. ‌

وی ادامه داد: اگر بتوانیم در تولید محصولات گلخانه‌ای خوب عمل کنیم، به راحتی می‌توانیم قطب تولیدات گلخانه‌ای کشور شویم و در حال ‌حاضر کشاورزی لرستان در این راستا قدم بر می‌دارد. ‌

صیادی یادآور شد: طی سال‌های اخیر اقدامات خوبی در راستای تولیدات گلخانه‌ای انجام داده‌ایم و کاشت زعفران نمونه آن است.

معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: زایش تولید در واحد سطح از مهم‌ترین عایدات استان از کشاورزی گلخانه‌ای خواهد بود.

وی افزود: آنجایی که برای تولید محصولات گلخانه‌ای از بذر خالص و اصلاح شده استفاده می‌شود، کیفیت محصولات تولید شده بسیار بالاست.

صیادی گفت: با کشت محصولات گلخانه‌ای علاوه بر بازارپسندی خوب در داخل کشور، امکان صادرات محصولات تولیدی نیز وجود دارد که از نظر اقتصادی برای تولیدکننده اهمیت بالایی دارد.

انتهای پیام