رئیس اداره HSE، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از کسب رتبه دوم این اداره در ارزیابی سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد. به گزارش خبرنما، نرگس علیپور رییس ادارهHSE ، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهردر اینباره گفت: در ارزیابی سالانه […]

رئیس اداره HSE، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از کسب رتبه دوم این اداره در ارزیابی سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد.

به گزارش خبرنما، نرگس علیپور رییس ادارهHSE ، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهردر اینباره گفت: در ارزیابی سالانه اداره کل مدیریت بحران ،پدافند غیر عامل و HSE سازمان بنادر و دریانوردی که در خصوص  عملکرد فعالیت ها مرتبط بر اساس الزامات بین المللی صورت می پذیرد، اداره HSE، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر موفق به کسب رتبه دوم در بین بنادر کشور شد.

علیپور افزود: این شاخص ها مرتبط با سطوح مدیریت عملکردی و در شاخه های ایمنی، بهداشت و محیط زیست میباشد که کلیه فرایند های اداره کل در قالب دامنه کاربردی را مورد ارزیابی قرار میدهد.