خالد جعفری در جلسه ای که به منظور هماهنگی در برگزاری دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ایران، تشکیل شد، اظهار کرد: کشاورزی مهم ترین مزیت اقتصادی کردستان است و این موضوع شاید حُسن نباشد اما یک واقعیت است و باید برای آن برنامه ریزی کنیم و بهره وری را افزایش دهیم.  وی افزود: مهمترین بحث […]

خالد جعفری در جلسه ای که به منظور هماهنگی در برگزاری دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ایران، تشکیل شد، اظهار کرد: کشاورزی مهم ترین مزیت اقتصادی کردستان است و این موضوع شاید حُسن نباشد اما یک واقعیت است و باید برای آن برنامه ریزی کنیم و بهره وری را افزایش دهیم. 
وی افزود: مهمترین بحث ما، موضوع اقتصاد است و باور داریم اگر کسی بر مباحث اقتصادی تسلط نداشته باشد، نمی تواند مدیریت کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان، ذکر کرد: در میزبانی این کنفرانس علاوه بر اینکه باید دانشگاه کردستان وجاهت خود را به سایر دانشگاه ها بقبولاند، باید مقالاتی ارائه شود که فرصت های سرمایه گذاری استان را بشناساند و همچنین باید بتوانیم سرمایه گذاران توانا جذب کنیم. 

شایان ذکر است، دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ایران در تاریخ ۱۱ و ۱۲ خردادماه سال جاری به میزبانی سنندج، توسط دانشگاه کردستان و با همکاری دانشگاه های رامین خوزستان، مشهد، شیراز و ساری با موضوع تحول در سیاست ها و مدیریت کشاورزی ایران، برگزار می شود و برگزار کننده اصلی کنفرانس، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران است.

انتهای پیام