محمدرضا واعظ مهدوی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به صادر کردن ۱۸ هزار حکم بازنشستگی در این صندوق اظهار کرد: ترتیبی اتخاذ شده هست که حقوق بازنشستگان صندوق پیش از انتهاء هر ماه به حساب آنان واریز می گردد. وی اضافه کرد: پیشتر حقوق به حساب بانکی واریز می گردید و باید […]

محمدرضا واعظ مهدوی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به صادر کردن ۱۸ هزار حکم بازنشستگی در این صندوق اظهار کرد: ترتیبی اتخاذ شده هست که حقوق بازنشستگان صندوق پیش از انتهاء هر ماه به حساب آنان واریز می گردد.

وی اضافه کرد: پیشتر حقوق به حساب بانکی واریز می گردید و باید اشخاص خودشان مراجعه می کردند، اما از ماه موخر امکانی فراهم شده که کل حقوق به کارت بانکی شان واریز می گردد و دیگر نیازی نیست حضوری به بانک مراجعه کنند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر علاوه بر این از صادر کردن فیش حقوقی برای بازنشستگان صندوق اطلاع داد و اظهار کرد: این فیش حقوقی توان دارد مشابه سایر کارمندان دولت و حقوق بگیران ثابت به عنوان تضمین بانکی مورد استفاده قرار بگیرد.

واعظ مهدوی دنبال کرد: بازنشستگان ما حقوق ثابت دریافت می کنند و فیش حقوقی شان برای تضمین معتبر هست و این اقدام توان دارد بر کرامت بازنشستگان ما بیافزاید.

تاکید بسیاری برای جذب بیمه شدگان جوان داریم.

انتهای پیام