به گزارش خبرنما به نقل از  ایرنا داریوش حسن‌نژاد روز چهارشنبه با اعلام این مطلب افزود: بر اساس آماربرداری دوره سوم، از ۲۰ سال گذشته منتهی به سال‌جاری به‌طور متوسط حدود ۲ متر با حجمی معادل ۹۰ میلیون مترمکعب و سالانه ۱۰ سانتی‌متر با حجمی حدود ۴ میلیون مترمکعب از ارتفاع و حجم آب‌خوان‌های آب‌رفتی کاهش یافته […]

به گزارش خبرنما به نقل از  ایرنا داریوش حسن‌نژاد روز چهارشنبه با اعلام این مطلب افزود: بر اساس آماربرداری دوره سوم، از ۲۰ سال گذشته منتهی به سال‌جاری به‌طور متوسط حدود ۲ متر با حجمی معادل ۹۰ میلیون مترمکعب و سالانه ۱۰ سانتی‌متر با حجمی حدود ۴ میلیون مترمکعب از ارتفاع و حجم آب‌خوان‌های آب‌رفتی کاهش یافته است.

وی گفت: بیش‌ترین سطح کاهش منابع آب زیرزمینی مربوط به محدوده مطالعاتی کوهدشت با حدود ۱۶ متر و حجمی معادل ۸۸ میلیون مترمکعب و رومشکان با هشت متر و حجم ۲۸ میلیون مترمکعب است.

حسن نژاد عنوان کرد: میزان مصارف آب سطحی در شرب، صنعت، فضای سبز و کشاورزی  لرستان ۵۰۸ میلیون مترمکعب برآورد می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت: براساس آماربرداری دوره دوم، مجموع مصارف آب زیرزمینی و سطحی در دو حوضه کرخه و کارون ۱.۲۱۴ میلیارد مترمکعب است که حدود ۱.۰۳۴ میلیارد مترمکعب آن در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.