خبرگزاری فارس: محمدجواد ظریف، از وزارت امور خارجه، استعفا کرد!

خبرگزاری فارس: محمدجواد ظریف، از وزارت امور خارجه، استعفا کرد!

کاریکاتور: ظریف استعفا کرد!