منتظر کاهش قیمت‌ها…عنوان کارتون بهرنگ جدی در کانال طنز و کارتون «نیش خط» شده هست.  

منتظر کاهش قیمت‌ها…عنوان کارتون بهرنگ جدی در کانال طنز و کارتون «نیش خط» شده هست.

کاریکاتور: باید دلار بکشه پایین!